Platební podmínky
Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši 50% z celkové ceny objednaných služeb (složenkou nebo převodem na bankovní účet). V případě nezaplacení zálohy do stanoveného data je rezervace automaticky zrušena. Provozovatel penzionu je oprávněn nabídnout pobyt dalšímu zájemci.

Storno podmínky

V případě storna pobytu se řídíme pravidly uvedenými na této stránce. Přesto se snažíme vyjít hostům maximálně vstříc a každé storno řešit individuálně. Pokud to je jen trochu možné a host nám storno pobytu sdělí včas, tak se snažíme stornovaný pobyt obsadit jinými hosty. Stornovaný pobyt pak kompenzujeme nabídnutím náhradního termínu. V případě, že stornovaná kapacita bude dodatečně obsazena zákazníkem poskytovatele, stornopoplatky budou adekvátně sníženy, zrušeny nebo se jejich výše bude řešit dohodou.

V případě, že host zruší objednaný pobyt, bude mu odečten storno poplatek (ve výši minimálně 200 CzK) od zaplacené zálohy následujícím způsobem:

  • 60 - 30 dnů před nástupem na pobyt: 10% z ceny ubytování (500 CzK min)
  • 29 - 14 dnů před nástupem na pobyt: 20% z ceny ubytování (500 CzK min)
  • Méně než 14 dnů před nástupem na pobyt: 50% z ceny ubytování.

Doplatek za ubytování
Doplatek za objednané služby (ubytování, stravování, případně další služby) je splatný v den nástupu (platba v hotovosti nebo platebními kartami Visa, MasterCard, Maestro). V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na navrácení finanční částky.

Zrušení - změna z důvodu vyšší moci
Poskytovatel ubytování si v případě nutnosti / zásah vyšší moci / vyhrazuje právo zrušit objednané služby.

Nástupní podmínky
Pobyt začíná nástupem mezi 14.00 a 18.00 hodinou. Hosté se nahlásí na recepci. Prokáží se OP nebo jiným cestovním dokladem (nahlásí údaje o všech osobách) a uhradí doplatek za pobyt.

Ukončení pobytu
Prosíme hosty o uvolnění pokoje v den odjezdu nejpozději do 10.00 hod. Pokud není následně pokoj obsazen dalšími hosty, je možné po dohodě s recepcí dohodnout odjezd v pozdějších hodinách. Další možností je uložení zavazadel do odpoledních hodin v prostoru k tomu určeném. V případě neopuštění pokoje v daném čase bude naúčtována noc navíc.

Předčasné ukončení pobytu

Za předčasné ukončení pobytu peníze nevracíme.

Mimosoudní řešení sportřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 11000 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec,europa.eu/consumers/odr/.